Cilj projekta je podpora šolanju na domu za učence s posebnimi potrebami od 6 do 10 let starosti, z raziskavami, analizo potreb in programi usposabljanja.

Partnerji projekta:

  • Altındag Kemal Yurtbilir Special Education Vocational High School (Turčija, koordinator)
  • Altındag Research and Guidance Centre (Turčija)
  • Dost Special Education and Rehabilitation Center (Turčija)
  • Univerza v Mariboru (Slovenija)
  • University of Economics and Innovation, Lublin (Poljska)
  • Polo Europeo Della Conoscenza Europole (Italija)

Ciljne skupine

  • Osnovnošolci s posebnimi potrebami od 6 do 10 let starosti
  • Učitelji in družine učencev s posebnimi potrebami
  • Osnovnošolci brez posebnih potreb

Trajanje projekta

1. september 2018 – 31. avgust 2020.

CILJI

Podpora šolanju na domu za učence s posebnimi potrebami od 6 do 10 let starosti, z raziskavami, analizo potreb in programi usposabljanja

CILJNE SKUPINE

Osnovnošolci s posebnimi potrebami od 6 do 10 let starosti

Učitelji in družine učencev s posebnimi potrebami

Osnovnošolci brez posebnih potreb

UDELEŽENCI
V PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH

100 ODRASLIH ČLANOV DRUŽINE

100 UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI

50 IZOBRAŽEVALNIH DELAVCEV/UČITELJEV

10 10 UDELEŽENCEV IZ MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE
(lokalni in nacionalni
direktorati)

10 strokovnjakov iz zasebnih posebnih
izobraževalnih ustanov

10 udeležencev iz akademskih krogov

SESHOME PORTAL

Podpora
šolanju na
domu za
učence s
posebnimi potrebami
.

Koordinator: Kemal Yurtbilir O.E.M.L

Partnerji